LIITY JÄSENEKSI  -  AUTAMME MIELELLÄMME 

 

YRITYSTEN OMISTAMA LUOTTOKUMPPANI VIENTIMARKKINOILLA

 

Suomen Vienninedistäjien toiminta perustuu tarkoin valittuun kansainväliseen verkostoon ja yritykselle räätälöityihin palveluihin kohdemaissa. Vienninedistäjien verkostosta löytyy tarvitsemasi palvelut ja kontaktit vientikaupan aloittamiselle, uusille markkinoille kasvamiselle, sekä olemassa olevien markkinoiden kehittämiselle

 

MATCH-MAKER

Suomen Vienninedistäjät on Match-Maker. Asiantuntijamme ja aluejohtajamme kohdemaissa välittävät vientivalmiille jäsenyrityksille luotettavan, sopivan edustajan, agentin tai partnerin, joka pystyy kehittämään sovitun markkina-alueen myyntiä menestyksellisesti. Aluejohtajamme ovat vientitoiminnan ammattilaisia, joilla on valmiit testatut verkostot ja laaja tuntemus paikallallisesta liiketoimintakulttuurista sekä markkinoista

 

RAHOITUS 

Suomen Vienninedistäjien kautta apua rahoituksen hakemisessa

 

VUOKRAVIENTIPÄÄLLIKKÖ

Projektiluontoinen viennin henkilöstöresurssien lisääminen on kustannustehokas tapa aloittaa vientitoimintaa

 

VERKOSTOITUMINEN

Tule verkostoitumaan muiden vientiyritysten ja vientiin liittyvien toimijoiden kanssa. Järjestämme jäsenillemme ja partnereille tilaisuuksia vaihtaa ajatuksia ja kokemuksia 

 

MARKKINATIETOA

Kauttamme saat hyödyllistä tietoa kohdemaiden markkinoista kuten myös vientitoiminnasta

 

 

Verkostomainen toimintamalli perustuu jäsenten ja kansainvälisten partnereiden yhteistyöhön. 

Yhdistys toimii verkoston ytimenä, tuoden yhteen kansainvälisen kaupan osaajat, kiinnostuneet kansainväliset partnerit ja kansainvälistymiseen pyrkivät yritykset

 

_________________________________________________ 

 

Vientivalmiin yrityksen muistilista

 

- Kohdemaan markkinatutkimus tehty (markkinat, segmentointi, kilpailu, verkostot)

Asiakasstrategia tehty (tunnistaminen, markkinointi, myynti, pitäminen)

- Vientisuunnitelma tehty (strategia, tuotteet, palvelut, toimittaminen, operaatiomuodot)

- Talous, rahoitus järjestetty, rahoituskanavat -ja vaihtoehdot mietitty

- Henkilöstöresurssit, vientipäällikkö tai muu viennistä vastaava henkilö nimetty,

    johdon yhteinen ymmärrys vientitoiminnasta on selkeä